O Nama


Modum geodetski ured d.o.o. je tvrtka osnova u siječnju 2016. godine kao produkt dugogodišnjeg rada tima stručnjaka na području geodetske djelatnosti.

Na osnovu stručnog kadra tvrtka posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

Tvrtka također posjeduje suglasnost Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara.


OIB: 94431724365
MBS: 081011991, Trgovački sud u Zagrebu
IBAN: HR5223600001102520640
TEMELJNI KAPITAL: 21.000,00kn
ČLANOVI DRUŠTVA: Goran Blažetić, Ilija Crnoja, Igor Kuzmić

Članovi Tima

Ilija Crnoja

Igor Kuzmić

Goran Blažetić

Marija Guliš

Mislav KalajžićNaše Usluge

Geodetski projekt

Geodetski projekt izrađuje se u sklopu idejnog ili glavnog projekta za ishođenje lokacijske ili građevinske dozvole.

Evidentiranje građevine

Elaborat evidentiranja građevine izrađuje se u svrhu upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu.

Geodetska podloga

Geodetska podloga izrađuje se za građevine i zahvate u prostoru u svrhu ishođenja lokacijske i građevinske dozvole.

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonite izgrađene građevine

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonite izgrađene građevine izrađuje se u svrhu ishođenja rješenja o izvedenom stanju kod legalizacije građevina.

Geodetski nadzor

Geodetski nadzor pri izgradnji linijskih i drugih građevina.

Parcelacija

Parcelacijski elaborat izrađuje se u svrhu cijepanja ili spajanja katastarskih čestica temeljem urbanističkih planova ili akata.

Stupimo u kontakt

Kontakt detalji:

Modum geodetski ured d.o.o.

Avenija Dubrovnik 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon/Fax: +385-1-551-5775
Email: info@mgu.hr
Web: www.mgu.hr
Hvala vam. Odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku!
Dogodila se greška. Molimo vas, kontaktirajte nas putem mobitela ili mail-a.